Privacy

Stichting de Hoevense Polderloop is de beheerder van de website www.hoevensepolderloop.nl. Als stichting organiseren wij eens per jaar de Hoevense Polderloop. In dit overzicht wordt aangegeven hoe wij persoonsgegevens verzamelen en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

Uiteraard zet de Hoevense Polderloop zich in voor de bescherming van de privacy van de deelnemers van de Hoevense Polderloop en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Hoevense Polderloop houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  1. Gegevens bezoekers website

Via onze hostingwebsite, WordPress, worden algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van Stichting de Hoevense Polderloop verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoekers.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen  geslacht en naam, welke wij gebruiken voor het maken van de uitslagen van de Polderloop. Deze gegevens hebben wij enkel doordat je deze gegevens zelf hebt ingevuld op de startkaart voorafgaand aan de Hoevense Polderloop. Wij vragen je toestemming om deze gegevens op onze website te publiceren. Geef je geen toestemming? Dan komen enkel het rugnummer en de eindtijd in de uitslagen te staan. Onthoud in dat geval dus je rugnummer, aangezien wij onze rugnummer hergebruiken.

Wanneer je een afstand wint, dan krijg je een wisselbeker. Wij vragen dan jouw e-mailadres om deze wisselbeker terug te vragen. Het e-mailadres wordt uiteraard niet openbaar gemaakt of verleend aan derden. Enkel de verwerker van de uitslagen, Anne de Bruijn, heeft beschikking over het e-mailadres.

Geen commercieel gebruik
De Stichting zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
De Stichting bewaart persoonsgegevens (en de startkaarten) voor de periode van 2 jaar, zodat je jouw uitslag kunt vergelijken met het voorgaande jaar. Er staan dus maximaal voor 2 jaar aan uitslagen op de website. Als winnaar worden jouw gegevens langer bewaard, nu deze op de wisselbeker worden gezet. Ook houden wij bij of iemand voor het derde jaar op rij de wisselbeker kan winnen, aangezien de winnaar de beker dan mag houden.

3. Wijziging of verwijdering gegevens

Mocht je bezwaar hebben tegen publicatie van jouw naam in de uitslagen, laat ons dat dan gerust weten. We zullen na een eerste verzoek aangeven welke persoonsgegevens wij hebben, deze corrigeren of verwijderen. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Ook wanneer je op de startkaart toestemming hebt gegeven, kun je ons uiteraard verzoeken om wijziging of verwijdering.

Verzoeken met betrekking tot privacy kunnen gericht worden aan info@hoevensepolderloop.nl Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

4. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties bevatten naar websites van derden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens (zoals foto’s) door die andere bedrijven. Wanneer je meer hierover wilt weten, raden wij je aan om het privacybeleid van de desbetreffende derde te raadplegen.

De advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

5. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Stichting van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen.

6. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je je richten tot stichtinghoevensepolderloop@gmail.com